تذکر کتبی عباسعلی پوربافرانی به وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت ،معدن،تجارت و اقتصاد و دارایی

صحن مجلس
ابزارها
ساختار
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 عباسعلی پوربافرانی در نشست علنی چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه سال ۱۳۹۹به وزرای اقتصاد و دارایی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی و صنعت،معدن،تجارت در خصوص معیشت در این شرایط تذکر کتبی داد .

 عباسعلی پوربافرانی نماینده نایین، خوروبیابانک درخصوص تسریع در رسیدگی معیشت کسانی که در اثر کرونا هیچ درآمدی حتی برای تأمین مایحتاج خود به دست نیاورده‌اند به وزرای اقتصاد و دارایی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی همچنین به وزرای کار، تعاون، رفاه اجتماعی و صمت در خصوص لزوم پیگیری مشکلات ناشی از کرونا برای برخی از کارگران تذکر کتبی داد.

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.