راه اندازی دستگاه آندوسکپی وکولونوسکپی در نایین

نایین
ساختار
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به همت نماینده مردم شریف شهرستان های نائین و خور و بیابانک دکتر عباسعلی پوربافرانی دستگاه آندوسکوپی و کلونوسکوپی به قیمت ۶۰۰ میلیون تومان خریداری و در بیمارستان حشمتیه شهرستان نائین راه اندازی شد .

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.