پوربافرانی:موضوع خشونت در فضای سایبری باید مورد توجه قرار گیرد.

گفت و گو ها و مصاحبه
ساختار
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بی تردید وضعیت امروز جامعه ضرورت توجه به موضوع خشونت و فضای سایبری در ابعاد مختلف را بیشتر می کند.

برنامه "گفت و گوی اجتماعی" رادیو گفتگو با موضوع بررسی تخلیه مجازی خشونت، با حضور عباسعلی پوربافرانی (دبیر کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه عباسعلی پوربافرانی به ابعاد فرصت و تهدید فضای مجازی، گفت: بدون شک برنامه و طرح هایی که تهدید های فضای مجازی را به فرصت مبدل کنند، برنامه های صحیح و مناسب هستند.

وی همچنین در ادامه افزود: مجلس شورای اسلامی همواره به دلایل مختلف کم تر فضای مجازی را مورد توجه قرار داده است، به طوری که همیشه در هنگام مواجهه با مشکل به این موضوع توجه کرده است.

دبیر کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه اضافه کرد: بی تردید وضعیت امروز جامعه ضرورت توجه به موضوع خشونت و فضای سایبری در ابعاد مختلف را بیشتر می کند.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: جایگاهی که باید زمینه ی موضوع خشونت در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد، بسیار ضعیف است./

خبر گزاري خانه ملت 96/11/30

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.