عباسعلی پوربافرانی: کاهش سود بانکی در رونق اقتصادی نقش اساسی دارد

خبرگزاری ها
ساختار
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نماینده مردم نائین و خور وبيابانك در مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمانی که نرخ سود سپرده ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات بانکی ۳۰درصد محاسبه می‌شود اقتصاد رونق نمی گیرد.

عباسعلی پور بافرانی اظهار داشت: مردم به دلیل سود به سمت بانک‌ها رفته بودند و اگر قرار باشد که سود سپرده بانکی کاهش نیابد قطعا مردم به سمت اشتغالزایی و تولید نمی روند و به هر سمتی که سود بیشتری نصیب آنها شود، می‌روند.

وی بیان داشت: دولت باید قبل از کاهش سود بانکی، بستری فراهم کند تا مردم مجاب به سرمایه گذاری در حوزه تولید و اشتغال مولد و پایدار روند و از نرخ بیکاری کاسته شود.

نماینده مردم نایین و خور وبيابانك در مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود که نرخ سود بانکی کمتر نرخ تورم باشد و در سایر کشورها شاهد این موضوع هستیم.

پور بافرانی گفت: رشد اقتصادی را زمانی خواهیم داشت که نرخ سود بانکی از نرخ تورم بیشتر نباشد .

وی بیان داشت: همانطور که در سال های گذشته عنوان می‌شد نرخ تورم ۴۰ درصد بود و نرخ سود بانکی ۲۳ درصد و هم اکنون نیز ادعا می شود نرخ یک رقمی شده و به ۹.۹ درصد رسیده است.

 

منبع : خبرگزاري مهر - اامهر

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.