ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

عباسعلی پوربافرانی با اشاره به صحبت های سخنگوی وزارت بهداشت درباره اینکه درحال حاضر 81 میلیون دفترچه بیمه در دست مردم قرار دارد، گفت: با توجه به اینکه 81 میلیون دفترچه بیمه در دست مردم بوده و از طرفی 7 میلیون نفر هم همچنان فاقد پوشش بیمه هستند

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نمایندگان مجلس معتقدند هدایت توریست‌ها توسط تورگردان‌ها، سبب بازار گرمی دلال‌ها و فروش صنایع‌دستی وارداتی با قیمت‌های گزاف به توریست‌ها و آسیب به پیکره کم‌توان صنایع‌دستی کشور شده است.

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.