ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در احداث بیمارستان های توان بخشی را درحل مشکلات معلولان موثر دانست.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، با تاکید بر اینکه مراکز درمانی حق استفاده از تجهیزات فرسوده را ندارند ، گفت :‌ همکاری ژاپن با ایران در حل مشکلات تجهیزات پزشکی ، ارایه خدمات درمانی به بیماران را آسان ترمی کند.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به این که مصرف سیگار با قیمت‌های نازل، سلامت جامعه را هدف قرار داده است، تصریح کرد: مالیات پایین سیگار، مانع قاچاق دخانیات به کشور نشده است.

مقالات دیگر...

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.