تشکیل کمیته عمران و ترابری در دفتر نماینده

عمران و ترابری
ساختار

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

جلسه کمیته عمران وترابری در تاریخ96/08/11با حضور اعضا در دفتر نماینده مردم شریف شهرستان های نایین و خوروبیابانک تشکیل شد .

960812komite

960812komite1

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.